Hopp til innhold

Brannskader

Ved brannskader kan store verdier gå tapt. Etter at brannen er slukket, står vi klare for å minimalisere tapene.
Vi tar oss av både store og små brannskader, alt fra totalskadede hus hvor alt må rives, til mindre branner som kun trenger en enkel vask, og i noen tilfeller kun luktsanering.

Våre prosjektledere vil så raskt som mulig kartlegge skadeomfang ved å iverksette nødvendige tiltak:

  • Sikre skadestedet
  • Fjerne slukkevann
  • Sette ut tørk
  • Sikre knuste vinduer
  • Tette hull i tak og vegger
  • Sikre ventilering for å redusere at røyklukten sprer seg
  • Foreta nødvendig riving

Innbo tas med inn til vårt lager for behandling og lagring, vi utarbeider defektlister og bistår med verdivurderinger.

Etter endt sanering, gjøres en ferdigbefaring av prosjektleder som tar sluttkontroll av at hele saneringsarbeidet er utført på riktig måte, samt at all lukt er fjernet!
Deretter kan gjenoppbygging tilbake til opprinnelig stand begynne. Vi har håndverkere som kan utføre denne jobben.

Hele prosessen vil bli fulgt opp av våre prosjektledere. Forsikringstager vil bli godt informert igjennom hele prosessen.

bilde

bilde

bilde

bilde

 

Share on Facebook