Hopp til innhold

Råd mot vannskader

• Alle i boligen bør vite hvor hovedstoppekranen er og hvordan den brukes.
• Steng hovedstoppekranen når du reiser bort.
• Rengjør sluk med jevne mellomrom.
• Takrennene bør sjekkes og renskes om høsten.
• Husk tilstrekkelig varme for å unngå frostsprenging av vannrør.
• Ikke bruk vaske- eller oppvaskmaskiner om natten, eller når du ikke er hjemme.
• Bytt ut gamle slanger til vaske- og oppvaskmaskin.
• Sørg for jevnlig tilsyn med hus og hytte om du er bortreist. Bruk gjerne naboer, vaktselskap etc.
• Bruk fagfolk ved renovering og oppussing av våtrom.
• Ring rørlegger raskt ved vannlekkasjer og forsøk å fjerne vannet.

Share on Facebook